Blog
 

Oprava a renovace dřevěné pergoly si vyžádaly, nejdříve bezezbytku odstranit starý poškozený nátěr. Což znamenalo – v počátku realizace dřevo obrousit excentrickou pneumatickou bruskou. Po obroušení jsem dřevo ošetřil proti plísním a dřevomorce. A pro co nejlepší výsledek jsem v závěrečné části provedl dva nátěry kvalitní středněvrstvou lazurou......